| Hrvatski | English | Deutsch |   
Pogled na rijeku Vrbanju Dobro Došli
 
 
Pomoć Debeljacima

Trenutačno je nužna pomoć u izgradnji crkvenog tornja, obnovi puta do crkve i crkvenog dvorišta.
Također je dobro došla svaka pomoć za novo osnovano KUD - Kulturno Umjetničko Društvo Debeljaci.
Za sad su potrebne dvije tamburice (svaka 100 Eura), i 15 pari opanaka (svaki 50 Eura).

Molimo svim ljudima dobre volje koji žele da šalju novac neka to učine na sljedeći bankovni račun časene sestre
Sr. Hildburg Radinger iz Austrije:

Raiffeisenbank Wels Süd
Bankstelle Steinerkirchen
Kontonummer 3.853.579
Bankleitzahl (BLZ) 34 770
Sr. Hildburg Radinger
Kirchenplatz 2
4652 Steinerkirchen
Austria (Österreich)
Pomozite Debeljacima


Potrebno je staviti naznaku u koju svrhu se novac šalje.
Npr. Izgradnja tornja.
ili Kud.


Hvala svima na slanju novca. Svaka pomoć je dobro došla.


home povijest imenik razglednice